dr inż. Marzena Tatarska

O mnie

Jestem absolwentką Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, gdzie ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Inżynieryjno – Ekonomicznym Przemysłu. Ze względu na swoje zainteresowania, podjęłam na tej uczelni studia doktoranckie, na Wydziale Zarządzania i Finansów, w Katedrze Rachunkowości Finansowej i Kontroli. W 2008 r. obroniłam pracę doktorską z ekonomii, specjalność rachunkowość.

Przez wiele lat wykładałam rachunkowość, sprawozdawczość finansową i auditing, rachunkowość komputerową oraz inne powiązane przedmioty, najpierw na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu i w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości, w Poznaniu, Filia we Wrocławiu, a następie w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie (Kołobrzeg, Gryfice, Świnoujście).

Brałam udział w licznych kursach i szkoleniach z rachunkowości i podatków oraz aktywnie uczestniczyłam w wielu konferencjach naukowych, wygłaszając referaty, co pozwoliło mi poszerzać i uaktualniać dotychczasową wiedzę. Doświadczenie praktyczne zdobywałam w biurze rachunkowym oraz w firmie handlowo- usługowej. Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Powierzając mi prowadzenie rachunkowości Państwa firmy, mogą mieć Państwo pewność, że usługi będą profesjonalne i na najwyższym poziomie.

Zapraszam do współpracy