Prowadzę szkolenia z zakresu:

– rachunkowość finansowa,
– rachunkowość komputerowa,
– sprawozdawczość finansowa i auditing